För dig som arbetar som veterinär

Att arbeta med djursjukvård är positivt på många sätt. Genom att hjälpa ett djur med tillfrisknandet och vägleda både matte och husse är positivt. Arbetet kan se olika ut beroende på vilken anställning du har. Åker du ut till bondgårdar kan en del boskapsdjur är väldigt stora och kan innebära en större risk för arbetsskador.

Är ditt jobb mycket hektiskt kan det vara bra att planera upplägget genom att fördela arbetsuppgifter sinsemellan och att du därefter gör din beställning online då behöver du inte åka till olika butiker för att få tag på materialet som behövs.

Lagar och regler

Det är mycket att hålla reda på som veterinär, du har även skyldigheter att anmäla vissa smittsamma sjukdomar och smittor. Ifall du arbetar som veterinärer eller med obduktions- eller laboratorieverksamhet. Det gäller även att ha koll på nya lagstiftningar som kommer från EU-förordningar som gäller läkemedel för djur.

Studier

Det är bra med fortbildning och studier, djurägare ställer högre krav och veterinärernas eget intresse av att vidareutbilda sig har utvecklat dessa möjligheterna. Idag är efterfrågan på specialiserade veterinärer stor. Det kommer även att växa allteftersom fler söker sig till mottagningarna. Så därmed är studier inom yrket god med positiva framtidsutsikter, då det är underskott av personal inom djursjukvård med en liten konkurrens.